Badania psychologiczne

Badanie i orzeczenie psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń – 250 zł (czas trwania: 2-3 godziny)

Badanie i zaświadczenie psychologiczne dla osób aplikujących do zawodu prawniczego (sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy itp.) – 250 zł (czas trwania 2-3 godziny)

Badanie psychologiczne (badanie sprawności funkcji poznawczych
w tym inteligencji, badanie cech osobowości itp.) – wyceniane indywidualnie, w zależności od zakresu badania.