Badania psychologiczne

Badanie i orzeczenie psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń – 300 zł (czas trwania: około 2 godziny)

Badanie i zaświadczenie psychologiczne dla osób aplikujących do zawodu prawniczego (sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy itp.) – 300 zł (czas trwania: około 2 godziny)

Badanie psychologiczne (badanie sprawności funkcji poznawczych
w tym inteligencji, badanie cech osobowości itp.) np. w związku z ubieganiem się o orzeczenie o niepełnosprawności – wyceniane indywidualnie, w zależności od zakresu badania.